Íbúðarhúsnæði

 • Fasteignaveð þarf að vera í eigu lántaka eða að fyrir liggi þinglýstur kaup­samningur sem lántakandi er aðili að og mun eignast viðkomandi eign.
 • Aðeins er heimilað veð sem er í fullri eign lántaka eða að hluta eða að öllu leyti í eigu maka lántaka, sambúðarmaka, einstaklings sem umsækjandi er í staðfestri samvist með, eða að hluta í sameign með öðrum aðila er áskilið að viðkomandi eigandi verði samskuldari að umbeðnu láni.
 • Ekki er lánað til fasteignakaupa í atvinnuskyni, s.s. til útleigu.
 • Veðsetning lána getur verið allt að 70% af kaupverði íbúðarhúsnæðis eða gildandi fasteignamati frá Fasteignamati ríkisins ef lán eru á 1. veðrétti, annars er hámarksveðsetning 60%.
 • Veðsetning má þó aldrei vera hærri en sem nemur brunabótamati íbúðarhúsnæðisins ásamt lóðarmati.
 • Ef sjóðfélagi hefur áður fengið lán hjá sjóðnum og sækir um viðbótarlán með sama veði og samanlögð veðsetning fer yfir 35% verður nýtt lán að vera á fyrsta veðrétti og eldra lán að vera innan 70% veðmarka.

 

Atvinnuhúsnæði

 • Ef veðsett eign er atvinnuhúsnæði má veðsetning með umbeðnu láni vera mest 35% af metnu markaðs­verði. Veð­setn­ing má þó aldrei vera hærri en 90% af bruna­bótamati.

 

Sumarhús

 • Ef veðsett eign er sumarhús er hámarkslán 12 milljónir og verður lánið að hvíla á fyrsta veðrétti.
 • Veðsetning með umbeðnu láni má vera mest 35% af kaupverði eða fasteignamati frá Fasteignamati ríkisins.
 • Þar sem sumarhús eru oft yfirgefin í langan tíma er farið fram á að sumarhús séu tryggð fyrir öðrum tjónum en brunatjóni, t.d. gegn vatnstjóni, innbroti o.s.frv.
 • Gerð er krafa að lántakendur sendi einu sinni á ári afrit af tryggingaskírteini sínu en sé það ekki gert hefur lífeyrissjóðurinn heimild til að gjaldfella lánið.
Almenni lífeyrissjóðurinn - Borgartúni 25, 105 Reykjavík - kt. 450290-2549 - Sími: 510-2500 - Fax: 510-2550 - Netfang: almenni@almenni.is - Afgreiðslutími: Milli 9:00 og 16:00 virka daga - © Almenni lífeyrissjóðurinn