Lífeyrir

Tilgangur Almenna lífeyrissjóðsins er að tryggja sjóðfélögum ellilífeyri til æviloka og verja þá og fjölskyldur þeirra fyrir tekjumissi vegna örorku eða andláts.  Á þessari síðu má finna upplýsingar um mismunandi lífeyrisréttindi sem sjóðfélögum bjóðast. 

Þú er hér: Forsíða Lífeyrissjóður Lífeyrir Barnalífeyrir

Réttur til barnalífeyris

  • Barnalífeyrir er greiddur með börnum sem óvinnufær eða látinn sjóðfélagi hefur haft á framfæri.
  • Barnalífeyrir er greiddur til 20 ára aldurs barns.
  • Sjóðfélagi þarf að hafa greitt iðgjald í að minnsta kosti 24 mánuði síðustu 36 mánuðina fyrir andlát, notið elli- eða örorkulífeyris við andlátið eða öðlast rétt til framreiknings.
  • Litið er á stjúpbörn og fósturbörn sem börn sjóðfélagans hafi hann haft þau á framfæri.
  • Barnalífeyrir er föst fjárhæð á mánuði sem er verðtryggð miðað við vísitölu neysluverðs.
  • Fjárhæð með hverju barni var kr. 31.775 í júlí 2013.
  • Eigi barn látins sjóðfélaga hvorki foreldri né kjörforeldri á lífi er greiddur tvöfaldur barnalífeyrir.
  • Inneign í séreignarsjóði skiptist á milli hjúskaparmaka og barna samkvæmt erfðalögum. Hlutur hjúskaparmaka er 2/3 en 1/3 inneignar skiptist jafnt á milli barna.
  • Veiti fráfall eða örorka sjóðfélagans börnunum jafnframt rétt til lífeyris úr öðrum lífeyrissjóði er barnalífeyrir úr Almenna lífeyrissjóðnum þá bundinn því skilyrði að sjóðfélaginn hafi síðast greitt iðgjöld til hans.