Stöðufundir eru staðlaðir fundir með ráðgjafa þar sem farið er yfir lífeyrismál sjóðfélaga með markvissum hætti. Tilgangurinn er að sjóðfélagar fái  yfirsýn yfir stöðu sína og leiðbeiningar um hvernig hægt er að bregðast við ef þörf er á. Kennt er hvernig hægt er að nota sjóðfélagavefinn til að afla upplýsinga, gera áætlanir og breytingar. Mikil ánægja hefur verið með stöðufundina hjá þeim sem reynt hafa.

Á Stöðufundinum kemur fram:
 • Hvaða tekjum má eiga von á í eftirlaun m.v. núverandi sparnað
 • Tryggingar við tekjumissi vegna veikinda eða slysa
 • Hvaða greiðslur þínir nánustu ættu rétt á ef þú féllir frá
 • Hver séreignin þín er
 • Hver ávöxtunin er á þeirri ávöxtunarleið sem þú hefur valið
 • Eignasamsetning fjárfestingaleiða
 • Upplýsingar um rétt til örorkulífeyris, makalífeyris og barnalífeyris
 • Yfirlit um samsetningu eftirlauna
 • Hvað þarf að safna miklu til að geta hætt að vinna
 • Markmiðasetning og aðgerðaáætlun
 • Er staða þín eins og þú helst vildir? Ef ekki, hvað þarftu að gera til þess að bæta hana?

Ef þú hefur ekki þegar farið á stöðufund getur þú smellt hér og bókað fund. Stöðufundir eru ókeypis og fela ekki í sér neina skuldbindingu.