• Skyldusparnaður
 • Viðbótarsparnaður
 • Ávöxtun
 • Lán
 • Launagreiðendur
 • Almenni Pension Fund
 • Investment plans
 • Loans
 • About Almenni

Lán til sjóðfélaga

Almenni lífeyrissjóðurinn býður sjóðfélögum sínum að taka lán á hagstæðum kjörum. Hægt er að sníða lánin að þörfum hvers og eins s.s. eftir greiðslugetu og lánstíma.

Þeir sem rétt hafa til að sækja um lán hjá Almenna lífeyrissjóðnum þurfa að uppfylla annað af eftirtöldum skilyrðum:

 • Vera virkir sjóðfélagar, þ.e. hafa greitt iðgjöld til sjóðsins í þrjá mánuði í samtryggingarsjóð eða tvö ár greiði þeir eingöngu í séreignarsjóð.
 • Vera lífeyrisþegar í sjóðnum.

Í boði eru verðtryggð lán með föstum eða breytilegum vöxtum og óverðtryggð lán með föstum vöxtum til 36 mánaða.

 • Hægt er að blanda saman lánsformum t.d. á milli verðtryggðs láns og óverðtryggðs.
 • Lánstími lána er sveigjanlegur, frá 5 árum til allt að 40 ára.
 • Enginn kostnaður er greiddur við innborgun eða uppgreiðslu lána hjá sjóðnum.
 • Lánin skiptast í A-lán og B-lán sem fer eftir veðsetningarhlutfalli og lánsfjárhæð.

Smelltu hér til að reikna út lán miðað við mismunandi forsendur.

Smelltu hér til að fylla út lánsumsókn.

Lánareglur

Smelltu hér til skoða gildandi lánareglur Almenna lífeyrissjóðsins.

Lánareglur Almenna eru byggðar á lögum um fasteignalán til neytenda nr. 118/2016 og tilheyrandi reglugerð.

A-lán

Lánað er gegn fyrsta veðrétti í íbúðarhúsnæði í eigu lántaka.

 • Heildarlánsfjárhæð er allt að kr. 50.000.000.
 • Þó er heimilt að lána gegn öðrum veðrétti ef lánsfjárhæð á fyrsta veðrétti er innan við 5% af verðmæti húsnæðisins.
 • Hámarksveðsetning er 70% af verði íbúðar­húsnæðis samkvæmt kaupsamningi eða fasteignamati.
 • Veðsetning má þó aldrei vera hærri en sem nemur brunabótamati íbúðarhúsnæðisins ásamt lóðarmati.

 

Smelltu hér til að reikna út lán miðað við mismunandi forsendur.

Smelltu hér til að fylla út lánsumsókn.

Umsóknareyðublað um lán þarf að berast sjóðnum undirritað ásamt öllum gögnum.

 

B-lán

Lánað er gegn veðrétti í íbúðarhúsnæði í eigu lántaka.

 • Heildarlánsfjárhæð allt að kr. 30.000.000.
 • Hámarksveðsetning er 60% af verði íbúðar­húsnæðis samkvæmt kaupsamningi eða fasteignamati.
 • Veðsetning má þó aldrei vera hærri en sem nemur brunabótamati íbúðarhúsnæðisins ásamt lóðarmati.
 • Ekki er gerð krafa um ákveðna veðröð.

Smelltu hér til að reikna út lán miðað við mismunandi forsendur.

Smelltu hér til að fylla út lánsumsókn.

Umsóknareyðublað um lán þarf að berast sjóðnum undirritað ásamt öllum gögnum.

Lánabreytingar

Eftir að lán hefur verið gefið út þarf stundum að gera breytingar á skuldabréfum.  Skuldabréfið getur þurft að flytja á annað veð, gefa veðleyfi, annar yfirtaki lán vegna fasteignaviðskipta, stytta eða lengja lánstíma eða gera þarf breytingar vegna greiðsluerfiðleika.

 • Veðflutningur. Meginreglan er að nýtt veð uppfylli lánareglur sjóðsins. Með umsókn þurfa að fylgja upplýsingar um nýtt veð ásamt sambærilegum upplýsingar og þegar sótt er um nýtt lán.
 • Veðleyfi. Meginreglan er að veðstaða sjóðsins versni ekki eða að veðstaða standist kröfur sjóðsins þegar nýtt lán er veitt.
 • Skilmálabreyting. Beiðni um breytingu á greiðsluskilmálum getur verið beiðni um að lengja lánstíma eða flytja til gjalddaga. Reynt er að mæta óskum sjóðfélaga af sanngirni og er almenna reglan sú að breytingar á greiðsluskilmálum verði aldrei rýmri en á nýju láni. Með umsókn þarf að fylgja greinargerð um beiðnina.
 • Skuldaraskipti (skuldskeyting). Skuldaraskipti eru heimiluð á lánum gegn því að nýr skuldari uppfylli skilyrði um greiðslu- og lánshæfismat. Ef nýr skuldari er ekki sjóðfélagi bætist við fast vaxtaálag sem er 1%.

Eftirlit

Neytendastofa, Borgartúni 21, 105 Reykjavík, www.neytendastofa.is og Fjármálaeftirlitið, Katrínartúni 2, 105 Reykjavík, www.fme.is, hafa eftirlit með sjóðfélagalánum Almenna lífeyrissjóðsins, sbr. 1. mgr. 52. gr. og 1. mgr. 56. gr. laga nr. 118/2016, um fasteignalán til neytenda. Neytendastofa birti grein um þróun höfuðstóls fasteignalána á heimasíðu sinni sumarið 2018 en greinina má lesa hér.

Sjóðfélagar geta skotið ágreiningi um fjárhagslegar kröfur og einkaréttarlega hagsmuni tengda sjóðfélagalánum til úrskurðarnefndar um viðskipti við fjármálafyrirtæki, sbr. 2. gr. 10. gr. laga nr. 118/2016, um fasteignalán til neytenda.

Almenni lífeyrissjóðurinn notar vefkökur (e. cookies) t.d. til að greina umferð um vefinn og til að bæta upplifun notanda á síðunni.

Nánari upplýsingar um vefkökunotkun