• Skyldusparnaður
  • Viðbótarsparnaður
  • Ávöxtun
  • Lán
  • Launagreiðendur
  • Almenni Pension Fund
  • Investment plans
  • Loans
  • About Almenni

Stefnur

Fjárfestingarstefna  Samþykkt af stjórn 25. apríl 2018
Eigendastefna Fylgiskjal með fjárfestingarstefnu, sjá bls. 42
Persónuvernd Upplýsinga- og persónuverndarstefna
Stefna um samfélagslega ábyrgar fjárfestingar Sjá bls. 18 í fjárfestingarstefnu
Áhættustefna Sjá útdrátt úr áhættustefnu á bls. 45 í fjárfestingastefnu.

Lánareglur

Smelltu hér til skoða gildandi lánareglur Almenna lífeyrissjóðsins.

Lánareglur Almenna eru byggðar á lögum um fasteignalán til neytenda nr. 118/2016 og tilheyrandi reglugerð.

Innri reglur

Hér er yfirlit um ýmsar innri reglur um starfsemi sjóðsins.

Innri reglur Nánar
Starfs- og siðareglur stjórnar Samþykktar á stjórnarfundi 8. febrúar 2018
Starfsmannastefna Samþykkt af stjórn 23. maí 2017
Starfsreglur endurskoðunarnefndar Samþykktar á stjórnarfundi 24. janúar 2018
Starfsreglur framkvæmdastjóra Samþykktar af stjórn 24. janúar 2018
Verklagsreglur um hæfi lykilstarfsmanna Samþykktar á stjórnarfundi 23. nóvember 2016,
yfirfarnar á stjórnarfundi 24. janúar 2018 og samþykktar óbreyttar

 

Ytri reglur

Lög og helstu reglugerðir um lífeyrissjóði.

Á vef Fjármálaeftirlitsins er leitarvél þar sem hægt er að finna lög, reglugerðir og reglur sem gilda um starfsemi lífeyrissjóðsins auk leiðbeinandi tilmæla, umræðuskjala og túlkana sem stofnunin hefur sett eða gefið út.