Um ráðgjöf

Við mælum með að sjóðfélagar gefi sér góðan tíma til að velja ávöxtunarleið.

  • Ráðgjöf Almenna lífeyrissjóðsins er að blönduð og vel dreifð verðbréfasöfn séu góður kostur fyrir lífeyrissparnað. Í því felst mikil áhættudreifing.
  • Við mælum með því að ávöxtunarleið taki mið af aldri sjóðfélaga. Við mælum með Ævileiðinni en þá flyst inneign sjóðfélaga milli Ævisafna eftir aldri.
  • Innlánasafnið er ávaxtað að öllu leyti á innlánsreikningum. Ávöxtun er sambærileg og á verðtryggðum bankareikningum og breytist með vaxtastiginu í landinu. Reikna má með litlum sveiflum í ávöxtun og því hentar safnið þeim sem vilja litlar sveiflur og vilja ávaxta inneign sína eingöngu á innlánsreikningum.
  • Langa ríkissafnið ávaxtar eignir sínar í löngum verðtryggðum ríkisskuldabréfum. Miklar sveiflur geta verið í ávöxtun langra ríkisskuldabréfa. Safnið hentar þeim sem vilja ávaxta inneign sína í löngum ríkisskuldabréfum og þola töluverðar sveiflur í ávöxtun.
  • Stutta ríkissafnið ávaxtar eignir sínar í stuttum ríkisskuldabréfum og innlánum. Reikna má með að sveiflur í ávöxtun verði litlar og því hentar safnið fyrir þá sem eru að ganga á inneign sína eða hyggjast gera það á næstunni.
  • Húsnæðissafnið hentar vel fyrir þá sem eru að safna fyrir útborgun í fyrstu íbúð eða til að greiða inn á lán.

Önnur mikilvæg atriði

Ráðlegging okkar er byggð á upplýsingum um aldur sjóðfélaga og ávöxtunarleið hans í Almenna lífeyrissjóðnum.

  • Ráðlegging okkar tekur ekki tillit til annarra eigna og fjárskuldbindinga sjóðfélagans. Mikilvægt er að hafa þessar upplýsingar þegar sjóðfélagi velur sér ávöxtunarleið en þær hafa áhrif á hvaða leið hentar best í hverju tilviki.
  • Viðhorf til áhættu skiptir einnig máli. Ef sjóðfélagi vill ekki sjá miklar sveiflur í ávöxtun er skynsamlegt að velja safn með hærra hlutfalli skuldabréfa. Eins geta þeir sem þola vel sveiflur í ávöxtun valið safn með hærra hlutfalli hlutabréfa.

Skráðu þig á póstlistann

Fáðu fréttir um lífeyrismál, viðburði og starfsemi sjóðsins.