Vextir

Umsækjendur geta sótt um verðtryggð og óverðtryggð lán

Í boði eru verðtryggð og óverðtryggð lán með vöxtum sem festir eru til 36 mánaða en taka eftir það breytilega vexti, nema lántaki velji að festa vexti aftur.

Það athugast að verðtryggðir breytilegir vextir eru með 0,75% lágmarksvöxtum. Óverðtryggðir breytilegir vextir eru með 3,25% lágmarksvöxtum.

Einnig eru í boði verðtryggðir fastir vaxtir út lánstíma.

Lánstími lána er sveigjanlegur, frá 5 árum til allt að 40 ára og enginn kostnaður er greiddur við innborgun eða uppgreiðslu lána.

Vextir viðbótarlána eru 0,75 prósentustigum hærri en þau vaxtakjör sem eru í boði.

 • 4,6%

  Óverðtryggðir vextir fastir í 36 mánuði

 • 3,6%

  Verðtryggðir fastir vextir út lánstímann

 • 1,2%

  Verðtryggðir vextir, fastir í 36 mánuði

 • 1,19%

  Breytilegir verðtryggðir vextir (eldri lán)

Lánskjör

Mikilvægt er að þekkja kostnaðinn af því að taka lán

 • Sá sem tekur lán greiðir kostnað í upphafi sem er lántökugjald og annar kostnaður við að sækja um og útbúa lánið.
 • Á lánstíma greiða lántakendur lánveitanda umsamda vexti fyrir féð sem þeir fá að láni og færslukostnað við hverja afborgun.
 • Þeir sem hyggjast taka lán eru hvattir til að kynna sér lánskostnað áður en lán er tekið. Á reiknivél fyrir lán er hægt að gera greiðsluáætlun og reikna árlega hlutfallstölu kostnaðar sem mælir heildar­kostnað lána, þ.e. bæði vexti og annan kostnað svo sem lántökugjöld, kostnað við greiðslu afborgana, o.fl. Árleg hlutfallstala kostnaðar er reiknuð út sem prósentutala og sýnir heildarkostnað á ári við að taka lán.

Gjaldskrá

Gjaldskrá vegna lánaumsýslu og skjalagerðar

Skjalagerð og önnur gjöld:

Skjalagerð:
Veðflutningur 10.000 kr.
Veðleyfi 10.000 kr.
Skilyrt veðleyfi 10.000 kr.
Veðbandslausn 10.000 kr.
Skuldbreyting 10.000 kr.
Skilmálabreytingar 10.000 kr.
Skuldskeyting (skuldaraskipti) 10.000 kr.
Önnur skjalagerð, hvert skjal 4.900 kr.
Umsjón með þinglýsingu   950 kr.

Gagnaöflun:
Útvegun á rafrænu veðbandayfirliti * 1.000 kr.
Útvegun veðbókarvottorðs 2.750 kr.
Útvegun lánshæfismats* 1.100 kr.
Útvegun skuldastöðuyfirlits* 1.100 kr.
Rafrænt greiðslumat, einn aðili (Greiðist beint til Creditinfo) 7.000 kr.
Rafrænt greiðslumat, tveir aðilar (Greiðist beint til Creditinfo) 13.500 kr.
Greiðslumat, einn aðili* 10.000 kr.
Greiðslumat, tveir aðilar* 17.000 kr.

Fastur kostnaður við lántöku
Lántökugjald 65.000 kr.
Skjalagerð ef skuldabréf er umfram eitt 8.000 kr.
Tilkynninga og greiðslugjald:
Skuldfært af reikningi – pappírsyfirlit ** 255 kr.
Skuldfært af reikningi – netyfirlit ** 130 kr.
Greitt með greiðsluseðli – pappírsyfirlit ** 640 kr.
Greitt með greiðsluseðli – netyfirlit ** 515 kr.
Sérstök innheimtumeðferð samkvæmt gjaldskrá Íslandsbanka.

 

* Innifalið í kostnaði er að sækja gögn til Creditinfo
** Greiðslur sem renna til Íslandsbanka og taka breytingum samkvæmt gjaldskrá bankans

Þessi gjaldskrá gildir frá 25. janúar 2021

Innheimta skuldabréfa

Fyrir hvern gjalddaga eru sendar tilkynningar um greiðslu afborgana skuldabréfa. Dráttarvextir reiknast frá fyrsta degi eftir gjalddaga.
Ef vanskil verða á afborgun lána sendir innheimtubanki út eftirtalin bréf með tilheyrandi kostnaði.

7 daga vanskil               Áminning
30 daga vanskil             Innheimtubréf (milliinnheimta), gefinn 10 daga greiðslufrestur
70 daga vanskil             Lokaaðvörun, gefinn 10 daga greiðslufrestur
80 daga vanskil             Tilkynning um lögfræðiinnheimtu, gefinn 10 daga greiðslufrestur

Kostnaður við innheimtu má sjá í gjaldskrá ofar á þessari síðu.

Lögfræðiinnheimta:
90 daga vanskil             Gefinn 7 daga greiðslufrestur
Greiðsluáskorun            Gefinn 30 daga greiðslufrestur
120 daga vanskil            Nauðungarsölubeiðni send sýslumanni.

Kostnaður skv. taxta lögmanna og gjaldskrá opinberra gjalda.

Athugið að alltaf er hægt að semja um afborganir áður en kemur til lögfræðiinnheimtu og forðast þannig verulegan kostnað og óþægindi.

 

Greitt inn á höfuðstól

Hægt er að greiða aukalega inn á höfuðstól sjóðfélagalána hjá Almenna án sérstakrar þóknunar. Það er sem sagt ekki uppgreiðslugjald á lánum hjá Almenna.

 • Innborgunarreikningur: 0526-22-1
 • Kennitala: 421289-2639
 • Setjið lánsnúmer í skýringu
 • Sendið staðfestingu í tölvupósti á almenni@almenni.is