Um ávöxtunarleiðir

Þriðjungur skylduiðgjalds og allur viðbótarlífeyrissparnaður fer í séreignarsjóð og geta sjóðfélagar valið á milli sjö stakra ávöxtunarleiða auk Ævileiðarinnar. Iðgjald greitt í samtryggingarsjóð er ávaxtað í sérstöku eignasafni.

 • Ævisöfn I, II og III eru blönduð verð­bréfasöfn með skuldabréfum, hlutabréfum og innlánum.
 • Eigna­samsetning safnanna er mismunandi og er ráðlegging okkar að sjóðfélagar greiði í söfnin eftir aldri þannig að vægi skuldabréfa aukist með aldrinum.
 • Í Ævileiðinni er inneign flutt milli ævisafnanna eftir aldri.
 • Innlánasafnið fjárfestir eingöngu í innlánum.
 • Ríkissafn langt fjárfestir í ríkisskuldabréfum með löngum meðaltíma og Ríkissafn stutt fjárfestir í ríkisskuldabréfum með stuttum meðaltíma og innlánum.
 • Húsnæðissafn hefur heimild til að fjárfesta í veðskuldabréfum, sértryggðum skulda­bréfum fjármálafyrirtækja, ríkisskuldabréfum og innlánum.

Ævileiðin

Ævileiðin byggir á því að sjóðfélagar greiða í og ávaxta inneign í verðbréfasöfnum sem taka mið af aldri sjóð­félaga.

 • Í Ævileiðinni er inneign flutt á milli safna eftir aldri sjóð­félaga, án kostnaðar.
 • Fram til 44 ára aldurs greiða sjóðfélagar í Ævisafn I og er inneign ávöxtuð í því safni.
 • Frá 45 til 56 ára aldurs greiða sjóðfélagar í Ævisafn II og á aldrinum 45 til 48 ára flyst inneign í jöfnum áföngum í Ævisafn II.
 • Á aldrinum 57 til 60 ára flyst inneign í jöfnum áföngum í Ævisafn III en frá 57 ára aldri greiða sjóðfélagar í Ævisafn III.
 • Almenni mælir með að sjóðfélagar velji sér safn eftir áhættuþoli sem ræðst meðal annars af ávöxtunartíma. Ævileiðin hentar því fyrir flesta.
 • Í Ævileiðinni er innbyggð áhættu­dreifing sem felst í því að hlutfall hlutabréfa lækkar með aldri sjóðfélaga um leið og vægi skuldabréfa fer vaxandi.

Ævisafn I

Ævisafn I hentar þeim sem eru að ávaxta lífeyrissparnað sinn til langs tíma.

 • Mælt er með Ævisafni I fyrir sjóð­félaga á aldrinum 16-44 ára.
 • Ávöxtunartími inneignar í þessu safni er að jafnaði 15-20 ár.
 • Markmið safnsins er lang­tíma­hækkun eigna með því að fjárfesta allt að 75% af eignum í hlutabréfum.
 • Búast má við miklum sveiflum í ávöxtun safnsins en á löngum tíma er reiknað með að sjóðfélögum verði umbunað fyrir sveiflurnar með hærri ávöxtun.

Gengisþróun

Lengd tímabila:

Tímabil:

-

Eignir og fjárfestingarstefna

Svarta strikið sýnir vikmörk stefnu, þ.e. hámark og lágmark.

* framtaksfjárfestingar eru taldar með þeim eignaflokkum sem við á m.v. undirliggjandi eignir þeirra

Nafnávöxtun á ársgrundvelli

Hver súla sýnir ávöxtun á ári á hverjum tímapunkti miðað við lengd tímabils sem valið er.

Lengd tímabila:

Besta og versta tímabil

Besta og versta eins árs/þriggja ára/fimm ára/tíu ára ávöxtun.

 

 

 

 

Ævisafn II

Ævisafn II hentar þeim sem eru að ávaxta lífeyrissparnað sinn til langs tíma.

 • Mælt er með Ævisafni II fyrir sjóð­félaga á aldrinum 45-56 ára.
 • Ávöxtunartími inneignar í þessu safni er að jafnaði 10-15 ár.
 • Mark­mið safnsins er langtímahækkun eigna með fjárfestingum í hlutabréfum og skuldabréfum að jöfnu.
 • Sveiflur í ávöxtun geta verið miklar þar sem fjárfestingarstefna safnsins er að um 50% af eignum séu hlutabréf.

Gengisþróun

Lengd tímabila:

Tímabil:

-

Eignir og fjárfestingarstefna

Svarta strikið sýnir vikmörk stefnu, þ.e. hámark og lágmark.

* framtaksfjárfestingar eru taldar með þeim eignaflokkum sem við á m.v. undirliggjandi eignir þeirra

Nafnávöxtun á ársgrundvelli

Hver súla sýnir ávöxtun á ári á hverjum tímapunkti miðað við lengd tímabils sem valið er.

Lengd tímabila:

Besta og versta tímabil

Besta og versta eins árs/þriggja ára/fimm ára/tíu ára ávöxtun.

 

 

 

 

Ævisafn III

Ævisafn III hentar fyrir sjóðfélaga sem eiga stutt í eftirlaun eða eru byrjaðir að ganga á inneign sína.

 • Mælt er með Ævisafni III fyrir sjóðfélaga sem eru 57 ára og eldri.
 • Ávöxtunartími inneignar í þessu safni er að jafnaði 5-10 ár.
 • Markmið safnsins er langtímahækkun eigna með því að fjárfesta um 70% í skuldabréfum og innlánum. Með auknu vægi skuldabréfa er stefnt að minni sveiflum en í Ævisöfnum I og II en um leið má búast við lægri ávöxtun til lengri tíma litið.
 • Búast má við nokkrum sveiflum í ávöxtun safnsins, en áhersla á fjárfestingu í skuldabréfum skilar jafnari ávöxtun.

Gengisþróun

Lengd tímabila:

Tímabil:

-

Eignir og fjárfestingarstefna

Svarta strikið sýnir vikmörk stefnu, þ.e. hámark og lágmark.

* framtaksfjárfestingar eru taldar með þeim eignaflokkum sem við á m.v. undirliggjandi eignir þeirra

Nafnávöxtun á ársgrundvelli

Hver súla sýnir ávöxtun á ári á hverjum tímapunkti miðað við lengd tímabils sem valið er.

Lengd tímabila:

Besta og versta tímabil

Besta og versta eins árs/þriggja ára/fimm ára/tíu ára ávöxtun.

 

 

 

 

Húsnæðissafn

Húsnæðissafn hentar þeim sem eru að safna fyrir útborgun í fyrstu íbúð eða til að greiða inn á lán.

 • Húsnæðissafn hefur heimild til að fjárfesta í veðskuldabréfum, sértryggðum skulda­bréfum fjármálafyrirtækja, ríkisskuldabréfum og innlánum.
 • Eignir safnsins eru að stærstum hluta veðtryggðar og verðtryggðar. Gert er ráð fyrir því að sveiflur í ávöxtun safnsins verði að jafnaði litlar.
 • Veðskuldabréf (sjóðfélagalán) eru gerð upp m.v. vaxtakjör bréfanna (uppgreiðsluverð) og taka því ekki hefðbundnum markaðssveiflum. Innlán sveiflast jafnframt lítið í verði. Því má búast við að safnið gefi stöðuga ávöxtun.
 • Húsnæðissafn var stofnað í nóvember 2016.

Gengisþróun

Lengd tímabila:

Tímabil:

-

Eignasamsetning

Innlánasafn

Innlánasafnið hentar þeim sem vilja ávaxta inneign sína eingöngu í bankainnlánum.

 • Ávöxtun er sambærileg og ávöxtun á verð­tryggðum banka­reikningum með hæstu vöxtum á hverjum tíma.
 • Vextirnir breytast með almennu vaxtastigi í land­inu.
 • Stefnt er að því að dreifa eignum Innlánasafnsins á 3 til 4 innlánastofnanir.
 • Innlánasafnið er fyrir sjóðfélaga sem vilja ávaxta inneign sína í bankainnlánum.
 • Breytingar á markaðsvöxtum hafa ekki áhrif á höfuðstól innlána og því eru gengissveiflur mjög litlar. Safnið hentar vel fyrir þá sem eru að ganga á inneign sína eða hyggjast gera það á næstunni.
 • Inneignir sjóðfélaga í Inn­lánasafninu falla undir ákvæði laga nr. 98/1999 um innstæðutryggingar.

Gengisþróun

Lengd tímabila:

Tímabil:

-

Eignasamsetning

Nafnávöxtun á ársgrundvelli

Hver súla sýnir ávöxtun á ári á hverjum tímapunkti miðað við lengd tímabils sem valið er.

Lengd tímabila:

Besta og versta tímabil

Besta og versta eins árs/þriggja ára/fimm ára/tíu ára ávöxtun.

 

 

 

 

Ríkissafn stutt

Ríkissafn stutt hentar þeim sem eru að ganga á inneign sína eða hyggjast gera það á næstunni.

 • Ríkissafn stutt hentar vel fyrir sjóðfélaga sem eru eldri en 56 ára og vilja ávaxta inneign sína að mestu leyti í ríkisskulda­bréfum.
 • Ríkissafn stutt fjárfestir í skuldabréfum með ábyrgð ríkissjóðs sem eru að mestu leyti óverðtryggð og í innlánum fjármálastofnana.
 • Áætlaður meðaltími stutta ríkissafnsins er 0,5 til 3 ár.
 • Þar sem meðaltími safnsins er stuttur má reikna með að sveiflur á gengi safnsins verði litlar og því hentar safnið vel fyrir sjóðfélaga sem eru að ganga á inneign sína eða hyggjast gera það á næstunni.

Gengisþróun

Lengd tímabila:

Tímabil:

-

Eignasamsetning

Nafnávöxtun á ársgrundvelli

Hver súla sýnir ávöxtun á ári á hverjum tímapunkti miðað við lengd tímabils sem valið er.

Lengd tímabila:

Besta og versta tímabil

Besta og versta eins árs/þriggja ára/fimm ára/tíu ára ávöxtun.

 

 

 

 

Ríkissafn langt

Ríkissafn langt hentar þeim sem vilja ávaxta inneign sína í löngum ríkisskuldabréfum og þola töluverðar sveiflur í ávöxtun.

 • Ríkissafn langt fjárfestir í löngum ríkisskuldabréfum og hentar sjóðfélögum sem eru 55 ára og yngri og vilja ávaxta lífeyrissparnað sinn að stærstum hluta í ríkisskuldabréfum.
 • Safnið hefur einnig heimild til að fjárfesta að hluta í bankainnlánum.
 • Áætlaður meðaltími ríkisskuldabréfanna er 7 til 13 ár og því geta sveiflur í ávöxtun safnsins verið töluverðar þar sem meðaltími skuldabréfaeignar er langur.
 • Í Ríkissafni löngu er skuldaraáhætta í lágmarki þar sem fjárfest er í löngum skuldabréfum útgefnum af íslenska ríkinu.

Gengisþróun

Lengd tímabila:

Tímabil:

-

Eignasamsetning

Nafnávöxtun á ársgrundvelli

Hver súla sýnir ávöxtun á ári á hverjum tímapunkti miðað við lengd tímabils sem valið er.

Lengd tímabila:

Besta og versta tímabil

Besta og versta eins árs/þriggja ára/fimm ára/tíu ára ávöxtun.

 

 

 

 

Samtryggingarsjóður

2/3 af 12% lágmarksiðgjaldi fara í samtryggingarsjóð og ávinna sjóðfélagar sér rétt á ævilöngum ellilífeyrisgreiðslum frá 70 ára aldri, örorku- og barnalífeyri við starfsorkumissi og maka- og barnalífeyri til eftirlifandi maka og barna við fráfall.

 • Samtryggingarsjóður fjárfestir í innlendum og erlendum verðbréfum og stefnir að langtímahækkun eigna með fjárfestingum í hlutabréfum og skuldabréfum að jöfnu.
 • Sjóðfélagar geta hafið töku ellilífeyris á aldrinum 60 til 80 ára.
 • Örorkulífeyrir er greiddur ef sjóðfélagi missir starfsgetu og orkutap er metið 50% eða meira.
 • Makalífeyrir er greiddur við fráfall sjóðfélaga og að lágmarki greiddur í 2,5 ár. Hann er greiddur lengur ef yngsta barn sjóðfélaga er yngra en 20 ára.
 • Betri barnalífeyrir. Sjóðurinn greiðir tvöfalt hærri barnalífeyri en lágmarkið er samkvæmt lögum (fjór­falt hærri barnalífeyri eigi barn látins sjóðfélaga hvorki foreldri né kjörforeldri á lífi).

Gengisþróun

Lengd tímabila:

Tímabil:

-

Eignir og fjárfestingarstefna

Svarta strikið sýnir vikmörk stefnu, þ.e. hámark og lágmark.

* framtaksfjárfestingar eru taldar með þeim eignaflokkum sem við á m.v. undirliggjandi eignir þeirra

Nafnávöxtun á ársgrundvelli

Hver súla sýnir ávöxtun á ári á hverjum tímapunkti miðað við lengd tímabils sem valið er.

Lengd tímabila:

Besta og versta tímabil

Besta og versta eins árs/þriggja ára/fimm ára/tíu ára ávöxtun.

 

 

 

 

Gjaldskrá

Verðskrá vegna flutninga á milli safna 

 • Enginn kostnaður er greiddur af flutningi á milli safna samkvæmt Ævileiðinni.
 • Fyrir flutning á inneign á milli ávöxtunarleiða annarra en Innlánasafns er greitt 0,2% af fluttri inneign.
 • Fyrir flutning á inneign á milli ávöxtunarleiða og Innlánasafns er greitt 0,1% af fluttri inneign.