Lágmarksiðgjald

Lágmarksiðgjald samkvæmt lögum er 15,5% frá og með 1. janúar 2023.

 • Til iðgjaldsstofns skal ekki telja hlunnindi sem greidd eru í öðru formi, svo sem fatnaður, fæði og húsnæði, eða greiðslur sem ætlaðar eru til endurgreiðslu á útlögðum kostnaði, t.d. ökutækjastyrkur, dagpeningar og fæðispeningar.
 • Skipting á milli launagreiðanda og launþega fer eftir kjarasamningi eða ráðningarsamningi. Oftast greiðir launþegi 4% og launagreiðandi 11,5% af launum.
 • Launagreiðendum er skylt að draga lífeyrissjóðsiðgjald mánaðarlega af launum starfsmanna og skila því til viðkomandi lífeyrissjóðs eða vörsluaðila lífeyrissparnaðar.
 • Skylt er að greiða í lífeyrissjóð frá 16 ára aldri til 70 ára.
 • Lífeyrissjóðsnúmer Almenna fyrir lágmarksiðgjöld er L005.

Viðbótariðgjald

Launagreiðanda er skylt að draga viðbótarlífeyrissparnað frá launum og greiða til þess vörsluaðila lífeyrissparnaðar sem launþegi velur.

 • Launþegum er heimilt að greiða allt að 4% af launatekjum í lífeyrissparnað til viðbótar þeim 4% sem ber að greiða í lífeyrissjóð.
 • Launagreiðandi greiðir oftast 2% mótframlag í viðbótarlífeyrissparnað á móti a.m.k. 2% sparnaði launþega samkvæmt kjarasamningi eða ráðningarsamningi.
 • Lífeyrissjóðsnúmer Almenna fyrir viðbótariðgjöld X004.

Endurhæfingarsjóður

Öllum launamönnum ber samkvæmt lögum að inna af hendi iðgjald til VIRK starfsendurhæfingarsjóðs.

 • Iðgjald til endurhæfingarsjóðs er 0,1% af heildarlaunum.
 • Greiðsluskylda nær einnig til þeirra sem ekki eiga aðild að kjarasamningum.
 • Launagreiðanda ber að standa skil á iðgjaldinu til þess lífeyrissjóðs sem hann greiðir lífeyrisiðgjald til.
 • Lífeyrissjóður skal hafa milligöngu um innheimtu iðgjalds til endurhæfingarsjóðs og ráðstafa því svo til VIRK starfsendurhæfingarsjóðs.
 • Lífeyrissjóðsnúmer endurhæfingarsjóð er R005.
 • Nánari upplýsingar um endurhæfingarsjóð er að finna á slóðinni virk.is

Innheimtuferli

Gjalddagi iðgjalda hvers mánaðar er 10. dag næsta mánaðar og eindagi er síðasti virki dagur þess mánaðar. Ef iðgjöld eru ekki greidd á réttum tíma eru reiknaðir dráttarvextir á gjalddaga til greiðsludags.

 • Innheimtuferli hefst ef skilagrein hefur borist en ekki iðgjald eða launþegi hefur samband vegna vangoldinna iðgjalda.
 • Launagreiðanda er sent innheimtubréf og honum gefinn frestur til að standa skil á iðgjaldinu.
 • Ef innheimta ber ekki árangur er iðgjaldið sent í lögfræðiinnheimtu.

Skráðu þig á póstlistann

Fáðu fréttir um lífeyrismál, viðburði og starfsemi sjóðsins.