Getum við aðstoðað?

Lánareiknivél

Vakin er athygli á því að umsækjendur þurfa að uppfylla lánareglur til að fá lánsumsókn sína samþykkta. Hægt er að sækja um lán á lánavef sjóðsins.
Sérstök athygli er einnig vakin á því að umsækjendur þurfa að jafnaði að standast bæði greiðslumat og reglur Seðlabanka Íslands um hámark greiðslubyrðarhlutfalls.

Seðlabankinn hefur sett reglur um hámark greiðslubyrðar fasteignalána í hlutfalli við tekjur neytenda. Hámark mánaðarlegrar greiðslubyrðar fasteignalána má ekki fara yfir 35% af mánaðarlegum ráðstöfunartekjum neytenda þegar fasteignalán er veitt. Hámarkið má þó vera 40% ef um er að ræða fyrstu fasteignakaup. Við útreikning á greiðslubyrðarhlutfallinu fyrir óverðtryggð lán er miðað við að lánið sé jafngreiðslulán tekið til 40 ára á samningsvöxtum lánsins eða að lágmarki 5,5% vöxtum. Ef lánið er verðtryggt er að jafnaði miðað við að lánið sé jafngreiðslulán tekið til 25 ára með samningsvöxtum lánsins eða að lágmarki 3% vöxtum.

Nánari upplýsingar um reglurnarLífeyrisréttindi

Reiknar inneign og lífeyrisréttindi m.v. mismunandi innborganir (lágmarks- og/eða viðbótariðgjald). Hægt er að reikna lífeyrisgreiðslur m.v. mismunandi starfslokaaldur og endurgreiðslutíma.

Almennar forsendur

Núverandi inneign og áunnin réttindi

Áætlaður ellilífeyrir úr samtryggingarsjóði frá 70 ára aldri til æviloka. Upplýsingar má lesa af yfirlitum eða á sjóðfélagavef.

Inneign í séreignarsjóði í dag. Upplýsingar má lesa af yfirlitum eða á sjóðfélagavef.

Framtíðargreiðslur

Lágmarksiðgjald

Launþegi greiðir

og launagreiðandi

Viðbótariðgjald

Launþegi greiðir

og launagreiðandi

Niðurstöður

Áætlaður lífeyrir við starfslok.

Séreignarsjóður

Inneign í séreignarsjóði er laus til útborgunar við 60 ára aldur.

  • Tekjuskattur er dreginn af lífeyrisgreiðslum eins og af venjulegum launagreiðslum og hægt er að nýta persónuafslátt.
  • Sjóðfélagar skulu sækja um útborgun séreignar á sérstökum eyðublöðum.
  • Sjóðfélagar með úttektarheimild í séreignarsjóði geta breytt fjárhæð mánaðarlegra lífeyrisgreiðslna eða sótt aukagreiðslur (ef þeir fullnýta ekki heimild til útborgunar) í netbanka hvenær sem þeim hentar.
  • Inneign í séreignasjóði erfist við fráfall sjóðfélaga, skiptist samkvæmt erfðareglum og er greidd út í samræmi við samþykktir sjóðsins.

Reiknuð inneign við starfslok

0 kr.

Lífeyrir á mánuði

0 kr.

Samtryggingarsjóður

Hægt er að hefja töku ellilífeyris úr samtryggingarsjóði á aldrinum 60-70 ára. Viðmiðunaraldur ellilífeyris er 70 ára aldur og lækkar lífeyrir ef lífeyrisgreiðslur hefjast fyrr.

Áætlaður ellilífeyrir á mánuði

0 kr.

Lífeyrisrettindaniðurstöður
Samtryggingarsjóður Séreignarsjóður Eftirlaun samtals % af
launum
60-64 ára 0 0 0 0%
65-69 ára 76.061 163.146 239.207 120%
70-74 ára 76.061 163.146 239.207 120%
75-79 ára 76.061 0 76.061 38%
80-84 ára 76.061 0 76.061 38%

Lífeyrissparnaður

Hér getur þú reiknað út hver lífeyrissparnaður verður í lok sparnaðartíma miðað við mismunandi forsendur.

Almennar forsendur

Aldur þegar taka lífeyris úr séreignarsjóði hefst. Hægt er að hefja útgreiðslur við 60 ára aldur.

Hægt er að dreifa mánaðarlegum útgreiðslum á ákveðinn árafjölda.

Núverandi mánaðarlaun fyrir skatta (brúttó).

Hlutfall af launum (%) sem þú greiðir í viðbótarlífeyrissparnað.

Hlutfall af launum (%) sem launagreiðandi greiðir á móti þér í viðbótarlífeyrissparnað.

Núverandi inneign í séreignarsjóði.

Árleg ávöxtun á tímabilinu.

Niðurstöður

Niðurstaða útreiknings byggist á einföldum forsendum og er aðeins til viðmiðunar.

Forsendur útreiknings

Niðurstaða útreiknings byggist á einföldum forsendum og er aðeins til viðmiðunar.

Iðgjald launþega

kr.

Mótframlag launagreiðanda (2%)

kr.

Mánaðarlegur sparnaður

kr.

Niðurstöður útreiknings

Niðurstaða útreknings byggist á einföldum forsendum og er aðeins til viðmiðunar.

Heildarinneign við eftirlaunaaldur

kr.

Mánaðarleg greiðsla fyrir skatt

kr.

Óskalífeyrir

Hér getur þú reiknað hvað þarf að leggja fyrir til að tryggja ákveðnar tekjur í lok sparnaðartíma.

Almennar forsendur

Markmið um mánaðarlegan lífeyri fyrir skatta úr séreignarsjóði.

Núverandi inneign í séreignarsjóði.

Vextir á tímabili sparnaðar.

Niðurstöður

Reiknar hvað þú þarft að leggja fyrir til að tryggja ákveðnar tekjur í starfslok, hver eign þarf að vera í lok sparnaðartíma og hvað leggja þarf fyrir á mánuði til þess að ná settu marki.

Niðurstöður útreiknings

Niðurstöður útreikninga er áætlun og miðast við gefnar forsendur.

Ekki er um endanlegan útreikning að ræða.

Sláðu inn árafjölda fyrir dæmi 1 og dæmi 2

Sparnaðatími

ár

ár

Eign í starfslok þarf að vera

kr.

kr.

Mánaðarlegur sparnaður þarf að vera

kr.

kr.

eða eingreiðsla í upphafi þarf að vera

kr.

kr.

Útborgun séreignasjóðs

Hér getur þú reiknað mánaðarlegar tekjur af inneign miðað við mismunandi langan endugreiðslutíma.

Almennar forsendur

Inneign í séreignarsjóði í upphaf úttektartímabils.

Aldur þegar taka lífeyris úr séreignarsjóði hefst. Hægt er að hefja útgreiðslur við 60 ára aldur.

Niðurstöður

Niðurstöður útreikninga er áætlun og miðast við gefnar forsendur. Ekki er um endanlegan útreikning að ræða.

Niðurstöður útreiknings

Niðurstöður útreikninga er áætlun og miðast við gefnar forsendur.

Ekki er um endanlegan útreikning að ræða.

Sláðu inn árafjölda

Vaxtagreidslur

Mánaðarlegar tekjur fyrir skatta

kr.

kr.

kr.

Lífeyrisgreiðslum lýkur

Lífslíkur

Sláðu inn aldur, veldu kyn og smelltu svo á „uppfæra mynd“. Þá sýnir glugginn myndrænt hverjar líkur þínar eru að ná ákveðnum aldri og getur þú metið hversu lengi lífeyrir þinn þarf að duga.

Almennar forsendur