Helstu atriði

Hér eru helstu atriði um lán hjá Almenna

Ertu sjóðfélagi?
Ef þú hefur greitt sex af síðustu tólf mánuðum í skyldusparnað eða greitt 24 af síðustu 30 mánuðum í viðbótarlífeyrissparnað, nýr sjóðfélagi/á vinnumarkaði, lífeyrisþegi hjá sjóðnum, eða þú ert að endurfjármagna lán þitt hjá sjóðnum þá getur þú sótt um lán.
Hámarks lán
Hámarks lán til eins sjóðfélaga er 80 milljónir fyrir þá sem greiða skylduiðgjald en 30 milljónir ef sjóðfélagi greiðir eingöngu í viðbótarlífeyrissparnað. Ef tveir sjóðfélagar sækja um lán saman getur hámarkslán hæst farið í 95 milljónir á viðkomandi fasteign.
Veðhlutfall
Hámarksveðhlutfall á 1. veðrétti er 70% en 60% á öðrum eða síðari veðréttum. Lán má þó ekki vera hærra en samtala brunabóta- og lóðamats.
Viðbótarlán
Fyrstu kaupendur geta sótt um viðbótarlán ef það er í samfelldri veðröð frá fyrsta veðrétti. Hámarksveðhlutfall er 85% og bætist 0,75% vaxtaálag ofan á önnur vaxtakjör. Hámarkslánveiting til fyrstu kaupenda sem nýta sér viðbótarlán er 50 milljónir.
Lánstími
Til allt að 40 ára, en hámarkslánstími fyrir viðbótarlán er 15 ár.
Vaxtakjör
Í boði eru verðtryggð og óverðtryggð lán með vöxtum sem festir eru til 36 mánaða en taka eftir það breytilega vexti, nema lántaki velji að festa vexti aftur.
Það athugast að verðtryggðir breytilegir vextir eru með 0,75% lágmarksvöxtum. Óverðtryggðir breytilegir vextir eru með 3,25% lágmarksvöxtum.
Einnig eru í boði verðtryggðir fastir vaxtir út lánstíma.
Tegund láns
Með jöfnum greiðslum eða jöfnum afborgunum.
Enginn aukakostnaður
Enginn viðbótarkostnaður er greiddur við innborgun eða uppgreiðslu lána hjá sjóðnum.