• Skyldusparnaður
  • Viðbótarsparnaður
  • Ávöxtun
  • Lán
  • Launagreiðendur
  • Almenni Pension Fund
  • Investment plans
  • Loans
  • About Almenni

Ávöxtun

Hér eru upplýsingar um gengi ávöxtunarleiða og nafnávöxtun á mismunandi tímabilum (nafnávöxtun fyrir lengra tímabil en 1 ár eru á ársgrundvelli). Hægt er skoða upplýsingar um nafnávöxtun í töflu eða á mynd.

Skoða gengi fyrir:

Gengi Nafnávöxtun (%)
Blönduð söfn Sveiflur Gengi Frá áram. 1 ár 3 ár 5 ár Frá stofnun Uppl.
Samtryggingarsjóður
Ævisafn I
Ævisafn II
Ævisafn III
Gengi Nafnávöxtun (%)
Ríkissöfn Sveiflur Gengi Frá áram. 1 ár 3 ár 5 ár Frá stofnun Uppl.
Ríkissafn - Langt
Ríkissafn - Stutt
Gengi Nafnávöxtun (%)
Önnur söfn Sveiflur Gengi Frá áram. 1 ár 3 ár 5 ár Frá stofnun Uppl.
Innlánasafn
Húsnæðissafn

* Frá 31/12/1997

Gengisþróun ávöxtunarleiða

Lengd tímabila:

Tímabil:

-

Samanburður

Smelltu á hnappana hér fyrir neðan til að bera saman ávöxtun safna

Vísitölur

Myndin sýnir myndræna gengisþróun miðað við upphafsgildið 100.

Niðurstöður Upphafsgengi Lokagengi Ávöxtun Hæst Lægst Meðalgildi Flökt
Ævisafn I
Ævisafn II
Ævisafn III
Innlánasafn
Ríkissafn stutt
Ríkissafn langt
Húsnæðissafn

Taflan sýnir tölfræðilegar upplýsingar um gengisþróun á tímabili.

Sveiflur í ávöxtun

Myndin og taflan sýna árlega meðalávöxtun, hæstu og lægstu meðalávöxtun og vænt bil árlegrar ávöxtunar miðað við eitt staðalfrávik árlegrar meðalávöxtunar og mismunandi langan sparnaðartíma.

Veldu ávöxtunarleið til að skoða:

Svarta strikið sýnir hæstu og lægstu ársávöxtun

Hér er hægt að skoða upplýsingar um ávöxtun og sveiflur ávöxtunarleiða. Myndin og taflan sýna meðalávöxtun +/- eitt staðalfrávik og hæstu og lægstu ávöxtun. Hægt er að velja lengd tímabila.

Lengd tímabila:

Svarta strikið sýnir hæstu og lægstu ársávöxtun

Upplýsingablöð og kennitölur

Upplýsingablöð veita upplýsingar um eignasamsetningu hverrar ávöxtunarleiðar ásamt fjárfestingarstefnu hennar og ávöxtun undanfarinna ára.

Helstu kennitölur hafa að geyma upplýsingar um stærðir, eignasamsetningu og stefnu þeirra verðbréfasafna sem í boði eru hjá Almenna lífeyrissjóðnum.

Smelltu hér til að skoða upplýsingablöð