Getum við aðstoðað?

Aukin verðbólga og niðursveifla á erlendum hlutabréfum

17. maí 2022

Aukin verðbólga og niðursveifla á erlendum hlutabréfum

Ávöxtun blandaðra ávöxtunleiða á liðnum árum er búin að vera mjög góð, einkum síðustu þrjú ár sem hafa verið einstök en einnig ef litið er til síðustu 10 ára. Það sem skýrir hagstæða ávöxtun á liðnum árum er meðal annars að vextir hafa farið lækkandi og náðu lágmarki víðast hvar á síðasta ári. Lækkun vaxta hefur að jafnaði í för með sér hækkun eignaverðs sem skilar sér í góðri ávöxtun bæði skuldabréfa og hlutabréfa.

Á þessu ári hafa aðstæður breyst. Ein afleiðing heimsfaraldursins er hækkun verðbólgu vegna vöruskorts og síðan hófst stríð í Evrópu í febrúar sem skapar óvissu og hefur ýtt enn frekar undir verðbólgu. Vextir hafa því farið hækkandi og eignaverð lækkað. Þessi þróun hefur skilað sér í lágri eða jafnvel neikvæðri ávöxtun verðbréfa.

Ávöxtun á fyrstu fjórum mánuðum ársins

Ávöxtunarleiðir Almenna lífeyrissjóðsins sem fjárfesta bæði í skuldabréfum og hlutabréfum hafa skiluðu neikvæðri ávöxtun á fyrsta ársþriðjungi ársins. Ávöxtunarleiðir sem fjárfesta í verðtryggðum skuldabréfum og verðtryggðum innlánum hækkuðu hins vegar á tímabilinu og var ávöxtun þeirra jákvæð. Stríðsátök í Austur Evrópu hafa haft mikil áhrif á gengi á  verðbréfamörkuðum og valdið miklum hækkunum á hrávöru- og orkuverði sem hefur leitt til meiri verðbólgu bæði hér á landi og erlendis. Vísitala neysluverðs hækkaði um 3,1% á fyrstu fjórum mánuðum ársins en greiningardeildir spá því að verðbólgan verði yfir 7% á árinu 2022 að meðaltali.

Heimsvísitala erlendra hlutabréfa MSCI lækkaði um 13% í USD á fyrstu fjórum mánuðum ársins og um 12,8% í íslenskum krónum þar sem íslenska krónan hefur veikst gagnvart USD á tímabilinu. Töluverðar lækkanir voru á innlendum hlutabréfum fyrstu tvo mánuði ársins en sú lækkun gekk til baka í mars en lækkun varð á innlenda markaðnum í apríl og því lækkaði heildarvísitala aðallista um 0,6% á fyrstu fjórum mánuðum ársins.

Ávöxtunarkrafa verðtryggðra skuldabréfa lækkaði á fyrstu mánuðum ársins sem leiðir til gengishagnaðar fyrir verðtryggð skuldabréf. Vísitala neysluverðs hækkaði um 3,1% á tímabilinu sem skilar hækkun á verðtryggðum skuldabréfum. Vísitala Kauphallarinnar fyrir 10 ára löng verðtryggð skuldabréf hækkaði um 3,1% fyrstu fjóra mánuði ársins. Ávöxtunarkrafa langra óverðtryggðra skuldabréf hækkaði á tímabilinu sem þýðir að skuldabréf lækka í verði og lækkaði vísitala Kauphallarinnar fyrir 10 ára löng óverðtryggð skuldabréf um 6,4%.

  • Blönduð söfn, söfn sem fjárfesta í skuldabréfum, hlutabréfum og innlánum, lækkuðu um 1,3% til 5,7%
  • Innlánasafið hækkaði um 2,9%
  • Húsnæðissafnið hækkaði um 2,2%
  • Ríkissafnið hækkaði um 1,9%

Upplýsingar um afkomu ávöxtunarleiða Almenna lífeyrissjóðsins:

Blönduð söfn Ávöxtun blandaðra ávöxtunarleiða, þ.e. Ævisafna I, II, III og samtryggingarsjóðs var frá -1,3% til -5,7%. Lækkanir á erlendum og innlendum hlutabréfamörkuðum höfðu mest áhrif til lækkunar á gengi safnanna en á móti skiluðu innlend skuldabréf jákvæðri ávöxtun.
Ríkissafn Ríkissafnið hækkaði um 1,9%. Lækkun á ávöxtunarkröfu langra verðtryggðra skuldabréfa og hækkun á vísitölu neysluverðs skýrir að mestu ávöxtun safnsins.
Innlána-safn Innlánasafnið hækkaði um 2,9%. Safnið ávaxtar eignir sínar að stærstum hluta á bundnum innlánsreikningum og vega verðtryggð innlán um 97% af eignum safnsins.
Húsnæðis-safn
Húsnæðissafnið hækkaði um 2,2%. Safnið ávaxtar eignir sínar að mestu í veðskuldabréfum, innlánum og í stuttum óverðtryggðum ríkisskuldabréfum.

 Góð eignadreifing        

Ávöxtun verðbréfasafna ræðst af eignasamsetningu og ávöxtun einstakra verðbréfaflokka. Almenni lífeyrissjóðurinn leggur mikla áherslu á góða eignadreifingu til að draga úr heildaráhættu safnanna. Sjóðurinn birtir mánaðarlega upplýsingar um ávöxtunarleiðir þar sem meðal annars má lesa um eignasamsetningu. Smellið hér til að skoða upplýsingablöðin. Sjóðurinn birtir einnig ítarlegar upplýsingar um ávöxtun og sveiflur á heimasíðu, sjá nánar hér.