Ávöxtun 2018

11. janúar 2019

Ávöxtun 2018
Mynd: Anna Guðmundsdóttir

Sá eignaflokkur sem hækkaði mest á árinu 2018 voru löng verðtryggð skuldabréf og hækkaði vísitala Kauphallarinnar fyrir 10 ára löng verðtryggð skuldabréf um 8,8%. Ávöxtunarkrafa langra verðtryggðra skuldabréfa lækkaði töluvert á árinu sem þýðir að gengishagnaður bætist við vextina sem bréfin bera.  Að auki var nokkur verðbólga á árinu og hækkaði vísitala neysluverðs um 3,3%.

Það má segja að það hafi skipst á skin og skúrir í ávöxtun erlendra hlutabréfa á árinu sem hefur orsakað miklar sveiflur í ávöxtun blandaðra safna. Á fyrsta ársfjórðungi lækkaði heimsvísitala hlutabréfa í íslenskum krónum, bæði vegna styrkingar krónunnar og einnig vegna lækkunar á erlendum hlutabréfamörkuðum. Á öðrum og þriðja ársfjórðungi tóku erlend hlutabréf heldur betur við sér og hækkuðu um tæplega 22% í íslenskum krónum, bæði vegna veikingar krónunnar og vegna hækkunar á erlendum hlutabréfamörkuðum. Á fjórða ársfjórðungi gekk sú hækkun að hluta til baka vegna lækkunar á erlendum hlutabréfa­mörkuð­um en áframhaldandi veiking krónunnar á fjórða ársfjórðungi vann á móti þeirri lækkun. Heimsvísitala erlendra hlutabréfa hlutabréfa lækkaði um 8,7% í USD á árinu 2018 en hækkaði um 1,7% í íslenskum krónum vegna 11,4% veikingar íslensku krónunnar gagnvart USD.

Innlendur hlutabréfamarkaður fór vel af stað í upphafi árs og hækkaði heildarvísitala aðallista um 7,2% á fyrsta ársfjórðungi. Í maí fór að halla undan fæti og gengu hækkanir fyrstu mánaða ársins að fullu til baka og endaði innlendi hlutabréfamarkaðurinn í lækkun á árinu. Heildarvísitala aðallista lækkaði um 2,8% á árinu 2018.

  • Ríkissafn langt skilaði hæstu ávöxtun á árinu 2018 og hækkaði um 7,0%
  • Söfn sem fjárfesta í skuldabréfum, hlutabréfum og innlánum (blönduð söfn) hækkuðu á bilinu 4,7% – 5,6%.
  • Húsnæðissafn hækkaði um 5,5%
  • Innlánasafn hækkaði um 5,1%
  • Ríkissafn stutt hækkaði um 4,0%

Upplýsingar um afkomu ávöxtunarleiða Almenna lífeyrissjóðsins:

Blönduð söfn Ávöxtun blandaðra ávöxtunarleiða, þ.e. Ævisafna I, II, III og samtryggingarsjóðs var frá 4,7% til 5,6%. Veiking krónunnar og hækkun á verðtryggðum löngum ríkisskuldabréfum hafði mest áhrif á hækkun safnanna.
Ríkissafn langt Ríkissafn langt hækkaði um 7,0%. Ávöxtun langra verðtryggðra skuldabréfa og hækkun á vísitölu neysluverðs skýra að mestu ávöxtun safnsins.
Ríkissafn stutt Ríkissafn stutt hækkaði um 4,0%. Lágt vaxtaumhverfi og væntingar um aukna verðbólgu hafa mest áhrif á ávöxtun safnsins.
Innlána-safn Innlánasafnið hækkaði um 5,1%. Safnið ávaxtar eignir sínar á bundnum innlánsreikningum og vega verðtryggð innlán um 94% af eignum safnsins.
Húsnæðis-
safn
Húsnæðissafnið hækkaði um 5,5%. Safnið ávaxtar eignir sínar að mestu í veðskuldabréfum, innlánum og í stuttum óverðtryggðum ríkisskuldabréfum.

Ávöxtun 2018

Nafnávöxtun Raunávöxtun
Ævisafn I 4,7% 1,4%
Ævisafn II 5,3% 2,0%
Ævisafn III 5,6% 2,3%
Samtryggingarsjóður 5,6% 2,3%
Innlánasafn 5,1% 1,8%
Ríkissafn langt 7,0% 3,7%
Ríkissafn stutt 4,0% 0,7%
Húsnæðissafn 5,5% 2,2%


Góð eignadreifing        

Ávöxtun verðbréfasafna ræðst af eignasamsetningu og ávöxtun einstakra verðbréfaflokka. Almenni lífeyrissjóðurinn leggur mikla áherslu á góða eignadreifingu til að draga úr heildaráhættu safnanna. Sjóðurinn birtir mánaðarlega upplýsingar um ávöxtunarleiðir þar sem meðal annars má lesa um eignasamsetningu. Smellið hér til að skoða upplýsingablöðin. Sjóðurinn birtir einnig ítarlegar upplýsingar um ávöxtun og sveiflur á heimasíðu, sjá nánar hér.

Skráðu þig á póstlistann

Fáðu fréttir um lífeyrismál, viðburði og starfsemi sjóðsins.