• Skyldusparnaður
 • Viðbótarsparnaður
 • Ávöxtun
 • Lán
 • Launagreiðendur
 • Almenni Pension Fund
 • Investment plans
 • Loans
 • About Almenni

Hagfellt ár að baki

17. janúar 2018

Hagfellt ár að baki
Mynd: Halldór Bachmann

Árið 2017 var hagfellt þegar horft er til ávöxtunar safna, bæði á innlendum og erlendum markaði. Sá eignaflokkur sem hækkaði mest á síðasta ári voru erlend hlutabréf.  Heimsvísitala hlutabréfa MSCI hækkaði yfir árið um 22,4% í USD en vegna styrkingar íslensku krónunnar gagnvart USD þá hækkaði hún um 13,3% í krónum. Ávöxtunarkrafa langra verðtryggðra skuldabréfa lækkaði verulega á árinu með tilheyrandi gengishagnaði og hækkaði vísitala Kauphallarinnar fyrir 10 ára löng verðtryggð skuldabréf um 12,3%.  Innlend hlutabréf hækkuðu skarpt í upphafi árs en sú hækkun gekk að hluta til baka þegar líða tók á árið. Heildarvísitala aðallista hækkaði um 6,2% yfir árið.

Töluverðar sveiflur voru í ávöxtun blandaðra safna Almenna innan ársins en yfir árið í heild skiluðu söfnin góðri raunávöxtun og skiluðu fjögur söfn yfir 7% raunávöxtun. Verðbólga hefur haldist lág undanfarin ár og hækkaði vísitala neysluverðs um 1,7% árið 2017.

 • Hæst var ávöxtunin í Ríkissafni löngu sem hækkaði um 9,8%
 • Blönduð söfn, sem fjárfesta í skuldabréfum, hlutabréfum og innlánum, hækkuðu um 5,2% til 9,7%
 • Húsnæðissafn hækkaði um 5,3%
 • Ríkissafn stutt hækkaði um 5,0%
 • Innlánasafn hækkaði um 3,7%

Upplýsingar um afkomu ávöxtunarleiða Almenna lífeyrissjóðsins:

Blönduð söfn Blandaðar ávöxtunarleiðir, þ.e. Ævisafn I, II, III og samtryggingarsjóður hækkuðu um 7,0% til 9,7%. Hækkun á erlendum hlutabréfum og lækkun ávöxtunarkröfu á löngum verðtryggðum skuldabréfum vóg þyngst í hækkun safnanna á árinu. Raunávöxtun blandaðra safna var á bilinu 5,2% til 7,8%.
Ríkissafn langt Ríkissafn langt hækkaði um 9,8% sem samsvarar 7,9% raunávöxtun.  Ávöxtunarkrafa langra ríkisskuldabréfa lækkaði verulega á markaði með tilheyrandi gengishagnaði sem skýrir góða ávöxtun safnsins.
Ríkissafn stutt Ríkissafn stutt hækkaði um 5,0% sem samsvarar 3,2% raunávöxtun. Lágt vaxtaumhverfi og væntingar um verðbólgu hafa mest áhrif á ávöxtun safnsins.
Innlánasafn Innlánasafnið hækkaði um 3,7% sem samsvarar 1,9% raunávöxtun. Safnið ávaxtar eignir sínar á bundnum innlánsreikningum og vega verðtryggð innlán um 94% af eignum safnsins.
Húsnæðissafn Húsnæðissafnið hækkaði um 5,3% sem samsvarar 3,5% raunávöxtun. Safnið ávaxtar eignir sínar að mestu í veðskuldabréfum, innlánum og í stuttum óverðtryggðum ríkisskuldabréfum.

Góð eignadreifing        

Ávöxtun verðbréfasafna ræðst af eignasamsetningu og ávöxtun einstakra verðbréfaflokka. Almenni lífeyrissjóðurinn leggur mikla áherslu á góða eignadreifingu til að draga úr heildaráhættu safnanna. Sjóðurinn birtir mánaðarlega upplýsingar um ávöxtunarleiðir þar sem m.a. má lesa um eignasamsetningu. Smellið hér til að skoða upplýsingablöðin.

Almenni lífeyrissjóðurinn notar vefkökur (e. cookies) t.d. til að greina umferð um vefinn og til að bæta upplifun notanda á síðunni.

Nánari upplýsingar um vefkökunotkun